Na naszych serwerach www jest możliwość zmiany wersji php w panelu DirectAdmin jednak zmiana dotyczy całego konta. Jeżeli chcemy ustawić inną wersję php należy w katalogu public_html danej domeny dodać do pliku .htacces poniższy wpis:

 

<FilesMatch ".(php4|php5|php3|php2|php|phtml)$">
SetHandler application/x-lsphp55
</FilesMatch>

 

Konfiguracja wersji php polega na edycji x-lsphp55 gdzie x-lsphpxx odpowiada wersji php którą chcemy ustawić.

 

Do wyboru mamy kilka wersji php:

5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 7.0 7.1